Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 22.08.2022

Центърът за комплексно административно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Пордим

Адрес за кореспонденция: обл. Плевен, община Пордим, гр. Пордим 5898, ул. "Иван Божинов" №1

Тел.:  065998900 и 0875313600

Интернет страница:www.pordim.bg

Електронна поща: obshtina@pordim.bg 

Работно време на Центъра за комплексно административно обслужване: 08:00 - 17:00 часа /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

Центърът за комплексно административно обслужване е лесно достъпен и за хора с увреждания, като около сградата паркирането е безплатно, с обособени парко-места.