Z6_PPGAHG800HQ450662MP4GMIL94
Z7_PPGAHG800HQ450662MP4GMILL4

Декларации за 2023г. по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК - ВРИД Кметове при встъпване в длъжност

Дата на публикуване: 15.12.2023
Последна актуализация: 15.12.2023
Декларация Валя Димитрова Трифонова
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Галя Кирилова Иванова
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Дафинка Йорданова Русева
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация за Силвия Миткова Лолова
Дата на публикуване: 15.12.2023

Регистър
Дата на публикуване: 15.12.2023