Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 10.05.2021
Последна актуализация: 30.05.2021
Декларация на Кмет на с. Одърне
Дата на публикуване: 11.05.2021

Декларация на Кмет на с. Тотлебен
Дата на публикуване: 10.05.2021

Декларация на Кмет на с. Каменец
Дата на публикуване: 10.05.2021

Декларация на Кмет на с. Вълчитрън
Дата на публикуване: 10.05.2021

Декларация на Кмет на с. Згалево
Дата на публикуване: 10.05.2021