Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.10.2021

Проверка за дължими данъци

   

Данък за възмездно придобиване на имущество за Община Пордим е 2.9 %

Плащане на данъчни задължения по банковата сметка на общината: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛЕВЕН, IBAN: BG94IORT73808437001000, BIC код: IORTBGSF

  • код на плащане 442100 - данък недвижими имоти
  • код на плащане 442400 - такса битови отпадъци
  • код на плащане 442300 - данък превозно средство

 

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.10.2021

Проверка за дължими данъци

   

Данък за възмездно придобиване на имущество за Община Пордим е 2.9 %

Плащане на данъчни задължения по банковата сметка на общината: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛЕВЕН, IBAN: BG94IORT73808437001000, BIC код: IORTBGSF

  • код на плащане 442100 - данък недвижими имоти
  • код на плащане 442400 - такса битови отпадъци
  • код на плащане 442300 - данък превозно средство