Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.06.2021

Председател : Катя Кирилова Димитрова

Драгомир Пъшков Пъшев

Илиян Давидов Александров

Лъчезар Емилов Бузев

Божидар Атанасов Божинов

Милослав Сашев Григоров

Павел Асенов Йочков

Павлина Борисова Антонова

Петър Милчев Трифонов

Роза Димитрова Коджебашева

Светлана Йовева Събева

Тошо Михайлов Тотев

Александър Стефанов Богданов