Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.11.2023

Председател : Катя Кирилова Димитрова

Александър Стефанов Богданов                         
Божидар Атанасов Божинов                                
Маргарита Банчева Бахнева - Антонова              
Милослав Сашев Григоров                                   
Павел Асенов Йочков                                            
Петър Милчев Трифонов                                                  
Светлана Йовева Събева                                   
Християн Мариов Ангелов                
Илиян Давидов Александров                            
Лъчезар Емилов Бузев                                     
Славомир Орлинов Янков                                 
Явор Георгиев Янков