Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2021

През Община Пордим преминават два вида транспорт - железопътен и автобусен. 

Освен основните видове транспорт за населението, Община Пордим изпълнява и дейности по превоз на деца и ученици от учебните заведения в общината.

Актуалните разписания на транспортните средства, може да следите в настоящата страница.