Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111J15
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111JH4

Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.06.2021

В тази секция може да откриете актуална и важна информация от общинска администрация Пордим.