Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 23.06.2021
  • Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Пордим.
  • Центърът за административно обслужване е лесно достъпен  за хора с увреждания и родители с детски колички.
  • Около сградата паркирането е безплатно, с обособени парко-места.