Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Изпълнявани проекти

Информация от ИСУН 2020 за проектите, по които Община Пордим е бенефициент

 

Кратко описание за изпълнявани проекти

Зареждане ...