Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I6

Общ устройствен план

Дата на публикуване: 21.04.2021
Последна актуализация: 27.01.2023
Общ устройствен план на Община Пордим
Дата на публикуване: 21.04.2021

Нетехническо резюме на ЕО
Дата на публикуване: 21.04.2021