Общ устройствен план

Дата на публикуване: 21.04.2021
Последна актуализация: 21.04.2021
Общ устройствен план на Община Пордим
Дата на публикуване: 21.04.2021

Схема 5
Дата на публикуване: 21.04.2021

Схема 4
Дата на публикуване: 21.04.2021

Схема 3
Дата на публикуване: 21.04.2021

Схема 2
Дата на публикуване: 21.04.2021

Схема 1
Дата на публикуване: 21.04.2021

Нетехническо резюме на ЕО
Дата на публикуване: 21.04.2021