Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I5

Подробни устройствени планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2021

За улеснение на гражданите и потребителите на административни услуги вече ще можете да направите бърза справка:

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ОБЩИНА ПОРДИМ