Подробни устройствени планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2021

За улеснение на гражданите и потребителите на административни услуги вече ще можете да направите бърза справка:

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ОБЩИНА ПОРДИМ