Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2021

Основните дейности по здравеопазване се реализират в сградите на Поликлиниките в Община Пордим, както следва:

1. Д-Р Емилия Стоименова, Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ СТОИМЕНОВА - ЕМИЛИЯ ГАНЧЕВА" ЕООД

АДРЕС на кабинет:

гр. Пордим, ул. "Иван Божинов" №10

ДЕЙНОСТ: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

Работно време: от понеделник до петък - по график на лекаря; тел. 0898 574808

 

2. Д-Р Маргарит Иванов, Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ "МАРГАРИТ ИВАНОВ" ЕООД

АДРЕС на кабинет:

гр. Пордим, ул. "Иван Божинов" №10

ДЕЙНОСТ: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

Работно време: от понеделник до петък - по график на лекаря; тел. 0887 945684

 

3. ДКЦ "Свети Панталеймон" ООД

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: Физиотерапия

АДРЕС на кабинет:

гр. Пордим, ул. "Иван Божинов" №10

ДЕЙНОСТ: Физиотерапия

Работно време: от понеделник до петък - по график; 

 

4. ДКЦ "Свети Панталеймон" ООД

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: Кабинет на стоматолог за осъществяване на индивидуална и първична медицинска помощ  ДКЦ "Свети Панталеймон" ООД

АДРЕС на кабинет:

гр. Пордим, ул. "Иван Божинов" №10

ДЕЙНОСТ: Кабинет на стоматолог

Работно време: от понеделник до петък - по график;

 

5. ЕТ "Д-р Галина Георгиева", Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ ЕТ "Д-р Галина Георгиева"

АДРЕС на кабинет:

с. Згалево, ул. "Клисура" № 1

ДЕЙНОСТ: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

Работно време: от понеделник до петък - по график на лекаря; тел. 0889 475565

 

6. АПМП - ИП "Д-Р ВЕЛИСЛАВ ТАНОВ" ЕООД, Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ  "Д-р Велислав Танов"

АДРЕС на кабинет:

с. Одърне, ул. "Н. В. Грамовски" № 12

ДЕЙНОСТ: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

Работно време: от понеделник до петък - по график на лекаря; тел. 0886 036126

 

7. ЕТ "Д-Р БОСЕВ - ЦЕЦКО БОСЕВ", Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ  "Д-р БОСЕВ - ЦЕЦКО БОСЕВ"

АДРЕС на кабинет:

с. Каменец, ул. "Опълченска" № 49

ДЕЙНОСТ: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

Работно време: от понеделник до петък - по график на лекаря; тел. 0878 552041

 

8. АИППМП "Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ТИЛОВ", Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ  "Д-р ИВАН ГЕОРГЕВ ТИЛОВ"

АДРЕС на кабинет:

с. Тотлебен, ул. "Хаджи Димитър" № 8

ДЕЙНОСТ: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

Работно време: от понеделник до петък - по график на лекаря; тел. 0876 707576