Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT26O4
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT26K6
Декларации по чл.12, т.1 от ЗПУКИ - мандат 2011-2015 г. Декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ - мандат 2011-2015 г. Декларации по чл.12, т.1 от ЗПУКИ - мандат 2015-2019 г. Декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ - мандат 2015-2019 г.

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 27.05.2021