Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2022

Центърът за комплексно административно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Пордим

Адрес за кореспонденция: обл. Плевен, община Пордим, гр. Пордим 5898, ул. "Иван Божинов" №1

Тел.: 065998900 и 0875313600

Интернет страница: www.pordim.bg

Електронна поща: obshtina@pordim.bg 

Работно време на Центъра за комплексно административно обслужване: 08:00 - 17:00 часа /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

Центърът за комплексно административно обслужване е лесно достъпен и за хора с увреждания, като около сградата паркирането е безплатно, с обособени парко-места.