Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 23.06.2021

Административното обслужване в рамките на Община Пордим се осъществява чрез:

  • Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), обозначен с указателни табели на български език, находящ се на следния адрес гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ №1.
  • Отдел „Приемане и обработка на декларациите“ към Дирекция „Местни данъци и такси“, обозначен с указателни табели на български език, находящ се гр. Пордим, ул. „Иван Вазов“ №2а
  • Електронно - чрез интернет страницата на Общината.

Общата организация по административно обслужване на потребителите в Община Пордим се осъществява чрез служители в ЦУИГ. Достъпът до  ЦУИГ и останалите служебните помещения, в които се осъществява административното обслужване е удобен и лесен за хора с увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца с детски колички.