Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

В Община Пордим функционират  2 учебни заведения:

- СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Пордим

- ОУ "Никола Вапцаров" с. Вълчитрън