Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800HAH90602Q9V462GU2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.04.2022

Хуманитарните дейности, които се развиват в Община Пордим са значителен брой, като допълнителна информация, по всяко направление, може да намерите в отделните секции.