Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Хуманитарните дейности, които се развиват в Община Пордим са значителен брой, като допълнителна информация, по всяко направление, може да намерите в отделните секции.