Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

Кратка географска и историческа характеристика на община  Пордим

Община Пордим с административен център гр.Пордим се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнина. Съставна част от област с административен център гр.Плевен. Граничи с общини Плевен, Левски, Летница и Ловеч. Град Пордим е общински център на седем села  -  Вълчитрън, Каменец, Одърне, Згалево, Тотлебен, Борислав и Катерица.

Град Пордим е наследник на древни селища, съществували на тези земи още от античността. Първото писменно споменаване на селото е от 1430 год. в турски документи с две имена “Рупча” и “Пордим”, В следващите сведения от ХІІ и ХVІІвек селото се споменава само като “Пордим”. Това име е старинно прилагателно, означаващо “пораждащ се, възобновяващ се”. През време на Освободителната руско-турска война 1877-78г., на територията на гр.Пордим са разположени главните квартири на руската и румънската армии, тук е проектиран и Санстефанския мирен договор. През 1909г. комитетът “Цар Освободител Александър ІІ” превръща тези сгради в къщи-музей с красиви благоустроени паркове около тях. Неразделна част от историческото наследство на гр.Пордим са камбанарията и църквата “Свети Димитър”. Камбаните са подарени от руския император Александър ІІ в знак на благодарност към жителите на града  през 1879 г.

Църквата в с.Згалево е обявена за художествен паметник на културата.

На 17.11.1977г. с Указ на Държавния съвет на България село Пордим е обявено за град.

Географско положение:

Община Пордим е разположена в Централна Северна България, Дунавската равнинно хълмиста област/приложение №1/. Общината се разполага на площ – 240кв.км., с преобладаващ релеф – равнинно-хълмист, а средната надморска височина е  183,5м. Климата е умерено континентален и сравнително сух. Зимата е особено студена. Средните температури през месец януари се движат -5ºС и -1ºС, съобразно надморската височина. Броят на дните със средна температура под нулата за трите зимни месеца е около 50-60. Зимните валежи са предимно от сняг 70-90% от общото количество на валежите. Снежната покривка е устойчива поради ниските температури и обилните снеговалежи. Пролетта е топла, а лятото изключително горещо поради равнинния характер на територията. Средните температури през най-горещия месец се движат между 30-35ºС. Есенните студени дни настъпват към средата на месец октомври.

Защитени територии:

Защитена местност “Пожара” с площ 0,3 хектара в землището на с.Борислав.

Защитена местност “Вълчитрънска гора” – дъбови гори разположени на площ 25ха край с.Вълчитрън.