Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

Удостоени със звание “Почетен гражданин на гр. Пордим”

  • художника Никола Георгиев Николов - с Решение № 637 от 12.10.2007 г. на Общински съвет гр.Пордим
  • професор доктор Венко Митков Александров, доктор  на медицинските науки - с Решение № 527 от 22.10.2010 г. на Общински съвет гр. Пордим

Удостоени със звание “Почетен гражданин на село Каменец"

  • генерал Михо Димитров Михов - с Решение № 143 от 14.11.2000 г. на Общински съвет гр. Пордим