Z6_PPGAHG800HQ450662MP4GMIL37
Z7_PPGAHG800HQ450662MP4GMID00

Декларации за 2023г. по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК - ВРИД Кметове при освобождаване от длъжност

Дата на публикуване: 15.12.2023
Последна актуализация: 15.12.2023
Декларация Валя Трифонова
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Галя Иванова
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Дафинка Русева
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Маргарита Владимирова
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Силвия Лолова
Дата на публикуване: 15.12.2023