Z6_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL302B1
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11IRH3
Z7_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL302N1

Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси, обществен ред и сигурност, законност и контрол по изпълнение на решенията

Дата на публикуване: 07.05.2021
Последна актуализация: 09.02.2024

 

Председател: Павел Асенов Йочков;

Членове: 1. Петър Милчев Трифонов;
                  2. Божидар Атанасов Божинов;
                  3. Илиян Давидов Александров;
                  4. Славомир Орлинов Янков.