Z6_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL302B1
Z7_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL302N1

Комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, административно правни въпроси, нормативна уредба, обществен ред и законност, контрол по изпълненията и решенията на ОбС”

Дата на публикуване: 07.05.2021
Последна актуализация: 01.06.2021

 

Председател:

Илиян Давидов Александров

Членове:

1. Божидар Атанасов Божинов

2. Милослав Сашев Григоров

3. Тошо Михайлов Тотев

4. Петър Милчев Трифонов