Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 06.10.2021

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2020г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2019г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2018г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2015г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2014 г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2013 г.