Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.09.2022

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2021 г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2020г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2019г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2018г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2015г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2014 г.

 

Материали за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2013 г.