Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Kомисия Финанси и бюджет

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 01.06.2021

 

Председател:

Милослав Сашев Григоров

Членове:

1. Павлина Борисова Антонова

2. Светлана Йовева Събева

3. Роза Димитрова Коджебашева

4. Драгомир Пъшков Пъшев