Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Kомисия "Бюджет и финанси"

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 20.03.2024

 

Председател: Милослав Сашев Григоров;

Членове:1.     Маргарита Банчева Бахнева – Антонова;
                 2.     Светлана Йовева Събева;
                 3.     Павел Асенов Йочков;
                 4.     Лъчезар Емилов Бузев.