Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Една от стратегическите цели и приоритети на Плана за интегрирано развитие на община Пордим за периода 2021 - 2027 г. е насочена към подобряване на инфраструктурата, утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство, достъпни услуги, както и подобряване на средата на обитаване чрез подобряване на свързаността на общинския център със съседните общини.