Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0852

Забележителности

Къща музей "Великий княз Николай Николаевич"

Експозицията на Къща музей „Великий княз Николай Николаевич” отразява дейността на Главната квартира на руската армия по време на Плевенската епопея. Тук пребивават главнокомандващия Дунавската руска армия генерал Николай Николаевич  и император Александър ІІ в периода от 26 октомври до 10 декември 1877 г.  Експозицията е уредена в къ­ща­та на Иван Стой­ков-Тро­ян­ча­ни­на, стро­е­на през пе­ри­о­да 1862-1865 г. В този дом в присъствието на граф Н. Игнатиев, ген. Н. Обручев, ген. Д. Милютин, ген. Е. Тотлебен, ген. Й. Гурко се про­веж­дат во­ен­ни съ­ве­ти и се взе­мат важ­ни стра­те­ги­чес­ки ре­ше­ния за хо­да на вой­на­та, блокадата на Плевен, зимното преминаване на Балкана. Тук е изготвен на френски език проектът на Сан-Стефанския мирен договор, подписан на 3 март 1878 г. Артилерийската зала и откритата експозиция в парка представят оръдия от руската крепостна артилерия, 10-цевни руски картечници и артилерийски принадлежности използвани в боевете при Плевен по време на ІІІ-я щурм. Музеят е паметник на културата с национално значение.

Работно време: 8.00 – 12.00 ч. 13.30 – 17.30 ч. /зимно и лятно/

Почивен ден – събота и неделя

Вход свободен

Телефони: 06513/ 21-06; 064/ 830-251

 

Къща музей "Негово Кралско Величество Карол I"

Експозицията на Къща музей „Негово Кралско Величество Карол І” представя участието на Румъния в Руско-турската война 1877-1878 г. и дейността на Главната квартира на румънската армия по време на пребиваването на румънския княз Карол І в Пордим през 1877 г. Представена е богата колекция от военни униформи на различните родове войски от румънската армия дарени от Румънското военно министерство.

 

Експозицията е уредена в къщата на Върбан Илиев. Запазена е  оригиналната постройка с автентичната обстановка – походно легло на княз Карол І; походна маса, сгъваеми столчета и умивалник,оригинални снимки от пребиваването на румънския княз Карол І  в Пордим през 1877 г.В Артилерийската зала и откритата експозиция могат да се видят оръдия от артилерийския парк на румънската армия, румънско пионерно имущество и др. Паметник на културата с национално значение.

 

Работно време:

Лятно и зимно – 8.30 – 12.00 ч. 13.30 – 17.00 ч.

Почивен ден –събота и неделя

 

Вход свободен