Z6_PPGAHG800HQ450662MP4GMILQ5
Z7_PPGAHG800HQ450662MP4GMILM4

Декларации за 2023 г. при освобождаване и встъпване в длъжност

Дата на публикуване: 15.12.2023
Последна актуализация: 15.12.2023
Декларация Александър Богданов
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Божидар Божинов
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Борис Андреев
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Детелин Василев
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Емил Гашев
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Илиян Александров
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Катя Димитрова
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Лъчезар Бузев
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Милена Вълчева
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Милослав Григоров
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Огнян Тодоров
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Павел Йочков
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Петър Трифонов
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Светлана Събева
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Свилен Огнянов
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Славомир Янков
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Християн Ангелов
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Христо Илиев
Дата на публикуване: 15.12.2023

Декларация Явор Янков
Дата на публикуване: 15.12.2023