Z6_PPGAHG80017970QBO35NG238U1
Z7_PPGAHG80017970QBO35NG238H7

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2022
Списък пасища - Приложение 2 - 2023г.
Дата на публикуване: 01.03.2023

Списък пасища - Приложение 1 - 2023г.
Дата на публикуване: 01.03.2023

Списък пасища - Приложение 2
Дата на публикуване: 01.03.2022

Списък пасища - Приложение 1
Дата на публикуване: 01.03.2022