Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 07.07.2021

Центърът за административно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Пордим

Адрес за кореспонденция: обл. Плевен, община Пордим, гр. Пордим 5898, ул. "Иван Божинов" №1

Тел.: 06513 2217

Факс: 06513 2216

Интернет страница: www.pordim.bg

Електронна поща: obshtina@pordim.bg 

Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:00 - 17:00 часа /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

Центърът за административно обслужване е лесно достъпен и за хора с увреждания, като около сградата паркирането е безплатно, с обособени парко-места.