Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H08P0
Z7_PPGAHG800PUHF0646RH9BA0855
История Характеристики на общината Символи и почетни граждани Населени места Международно сътрудничество Защита при бедствия и аварии Фотогалерия Читалища

За общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.11.2022

Община Пордим с административен център гр.Пордим се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнина.Съставна част от област с административен център гр.Плевен.Граничи с общини Плевен, Левски, Летница и Ловеч. Град Пордим е общински център на седем села  -  Вълчитрън, Каменец, Одърне, Згалево, Тотлебен, Борислав и Катерица.

Град Пордим е наследник на древни селища, съществували на тези земи още от античността.Първото писменно споменаване на селото е от 1430год. в турски документи с две имена “Рупча” и “Пордим”, В следващите сведения от ХІІ и ХVІІвек селото се споменава само като “Пордим”. Това име е старинно прилагателно, означаващо “пораждащ се, възобновяващ се”. През време на Освободителната руско-турска война 1877-78г., на територията на гр.Пордим са разположени главните квартири на руската и румънската армии, тук е проектиран и Санстефанския мирен договор. През 1909г. комитетът “Цар Освободител Александър ІІ” превръща тези сгради в къщи-музей с красиви благоустроени паркове около тях.Неразделна част от историческото наследство на гр.Пордим са камбанарията и църквата “Свети Димитър”. Камбаните са подарени от руския император Александър ІІ в знак на благодарност към жителите на града  през 1879г.

Църквата в с.Згалево е обявена за художествен паметник на културата.

На 17.11.1977г. с Указ на Държавния съвет на България село Пордим е обявено за град.