Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.06.2021

Съобщителна инфраструктура

Съобщителната инфраструктура в общината е добре развита. Качеството на връзките е на много добро ниво.  В общината има 95% покритие на мобилните апарати на "A1” и “ВИВАКОМ“ и "ТЕЛЕНОР".

Интернет

Доставчици на интернет в общината –  “5 КОМ" ООД гр. Плевене с доставка на интернет по оптична мрежа.

Електроснабдяване

Територията на общината се поддържа от електроснабдителен район Плевен и Левски. Всички райони са електрифицирани. Уличното осветление е подменено с енергоспестяващо. Осигурени са средства за тъмните часове от денонощието.