Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 08.11.2023

Кметство с.Згалево

Кмет: Огнян Славейков Тодоров

Тел. 06522 - 2222

E-mail: kmetstvo.zgalevo@abv.bg

Кметство с. Тотлебен

Кмет: Емил Крумов Гашев

Тел. 06510 - 2366

E-mail: kmetstvo.totleben@mail.bg

Кметство с.Одърне

Кмет: Свилен Илиев Огнянов

Тел. 06527 - 9909

E-mail: kmetstvoodarne@abv.bg

Кметско наместничество с. Катерица

Кметски наместник: Сашо Асенов Григоров

Тел. 063563 - 233

E-mail: kmetstvo_katerica@abv.bg

Кметство с.Вълчитрън

Кмет: Милена Николова Вълчева

Тел.: 06528 - 2222

E-mail: kmetstvo_valchitrun@abv.bg

Кметство с.Борислав

Кмет: Борис Огянов Андреев

Тел. 06528 - 2487

E-mail: kmetstvo_borislav@abv.bg

Кметство с. Каменец

Кмет: Христо Илиев Илиев

Тел. 063569 - 322 

E-mail: kmetstvo_kamenec1969@abv.bg