Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.11.2023

 

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ /ЛЕВИЦАТА, ВМРО-БНД, БЗНС/

    Катя Кирилова Димитрова
    Александър Стефанов Богданов
    Божидар Атанасов Божинов
    Маргарита Банчева Бахнева - Антонова
    Милослав Сашев Григоров
    Павел Асенов Йочков
    Петър Милчев Трифонов
    Светлана Йовева Събева
    Християн Мариов Ангелов

 

 

ПП БСП

    Илиян Давидов Александров                            
    Лъчезар Емилов Бузев                                     
    Славомир Орлинов Янков                                 
    Явор Георгиев Янков