Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2021

Местна коалиция ГЕРБ "АБВ, ВМРО-БНД, БЗНС"

Катя Кирилова Димитрова

Павлина Борисова Антонова

Светлана Йовева Събева

Милослав Сашев Григоров

Павел Асенов Йочков

Петър Милчев Трифонов

Божидар Атанасов Божинов

Александър Стефанов Богданов

 

ПП "БСП"

Илиян Давидов Александров

Лъчезар Емилов Бузев

Драгомир Пъшков Пъшев

 

ПП "ДПС"

Роза Димитрова Коджебашева

Тошо Михайлов Тотев