Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2021

Местна коалиция ГЕРБ "АБВ, ВМРО-БНД, БЗНС"

Катя Кирилова Димитрова

Павлина Борисова Антонова

Светлана Йовева Събева

Милослав Сашев Григоров

Павел Асенов Йочков

Петър Милчев Трифонов

Божидар Атанасов Божинов

Александър Стефанов Богданов

 

ПП "БСП"

Илиян Давидов Александров

Лъчезар Емилов Бузев

Драгомир Пъшков Пъшев

 

ПП "ДПС"

Роза Димитрова Коджебашева

Тошо Михайлов Тотев