Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.07.2021

Център за услуги и информация на гражданите

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦУИГ

Всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 часа без прекъсване.

Тел: 06513/2217,  вътр. 101

Ел.поща: obshtina@pordim.bg;  obshtina_pordim@abv.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Всеки делничен ден от 8.00-12.00 часа и от 13.00-17.00 часа.