Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания и Решения на ОбС Протоколи на Общински съвет Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ Декларации по ЗПУКИ Дневен ред на заседания на ОбС Пордим

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.06.2021

Контакти:

адрес: Обл. Плевен, Община Пордим, 5898 гр. Пордим, ул. "Иван Вазов" № 1
тел. 06513

e-mail: obs.pordim@abv.bg