Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

С П И С Ъ К
на общинските съветници
мандат 2019 – 2023 г.

 1. Драгомир Пъшков Пъшев
 2. Илиян Давидов Александров
 3. Лъчезар Емилов Бузев
 4. Божидар Атанасов Божинов
 5. Милослав Сашев Григоров
 6. Павел Асенов Йочков
 7. Павлина Борисова Антонова
 8. Петър Милчев Трифонов
 9. Роза Димитрова Коджебашева
 10. Светлана Йовева Събева
 11. Тошо Михайлов Тотев
 12. Александър Стефанов Богданов