Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.06.2021

 дата 31.12.2020

ТАБЛИЦА НА АДРЕСНО РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО ПОСТОЯНЕН И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ЛИЦА

област ПЛЕВЕН община ПОРДИМ

 

  

Постоянен адрес

Настоящ адрес

Населено място
Общо
Наст. адрес в нас. място
Наст. адрес в нас. място от общината
Наст. адрес извън общината
Общо
Наст. адрес в нас. място
Наст. адрес в нас. място от общината
Наст. адрес извън общината
                 
гр. Пордим 2103 1870 12 221 2054 1870 10 174
с. Борислав 134 114 4 16 199 114 1 84
с. Вълчитрън 771 697 3 71 962 697 6 259
с. Згалево 474 418 7 49 761 418 2 341
с. Каменец 749 625 2 122 771 625 5 141
с. Катерица 46 41 0 5 66 41 1 24
с. Одърне 926 816 4 106 925 816 6 103
с. Тотлебен 381 314 1 66 492 314 2 176
Всичко за общината 5584 4895 33 656 6230 4895 33 1302