Комисия по „Общинска собственост, устройство на територията, аграрна политика и земеделие”

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2021

 

Председател:

Павлина Борисова Антонова

Членове:

1. Божидар Атанасов Божинов

2. Павел Асенов Йочков

3. Тошо Михайлов Тотев

4. Илиян Давидов Александров