Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Комисия по общинска собственост, регионална политика, устройство на територията, екология, земеделие и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2023

 

Председател: Маргарита Банчева Бахнева – Антонова;

Членове:1. Божидар Атанасов Божинов;
                 2. Милослав Сашев Григоров;
                 3. Александър Стефанов Богданов;
                 4. Илиян Давидов Александров.