Z6_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30SD5
Z7_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30243

Комисия по „Образование, здравеопазване, култура, социална политика, младежки въпроси, спорт и туризъм”

Дата на публикуване: 07.05.2021
Последна актуализация: 01.06.2021

 

Председател:

Светлана Йовева Събева

Членове:

1. Павлина Борисова Антонова

2. Александър Стефанов Богданов

3. Роза Димитрова Коджебашева

4. Лъчезар Емилов Бузев