Z6_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30SD5
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11IRH1
Z7_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30243

Комисия по образование, здравеопазване, социални политики, култура, спорт, туризъм, евроинтеграция и интеграция на малцинствата

Дата на публикуване: 07.05.2021
Последна актуализация: 22.11.2023

 

Председател: Светлана Йовева Събева;

Членове: 1. Християн Мариов Ангелов;
                  2. Маргарита Банчева Бахнева – Антонова;
                  3. Лъчезар Емилов Бузев;
                  4. Явор Георгиев Янков.