Списъци на имотите за индивидуално и общо ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 06.06.2021