Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021 / 2022г. на основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ

Дата на публикуване: 28.05.2021
Последна актуализация: 02.06.2021
Протокол 1
Дата на публикуване: 28.05.2021

Протокол 2
Дата на публикуване: 28.05.2021

Протокол 3
Дата на публикуване: 28.05.2021