Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115D2
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115F2
Почетни граждани Символи

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2021

Почетни граждани на град Пордим:

Удостоени със звание “Почетен гражданин на гр. Пордим”

Удостоени със звание “Почетен гражданин на село Каменец"