Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 02.06.2021
  • Контактна информация:

Адрес: 5899, град Пордим, община Пордим, област Плевен, улица "Иван Божинов" 1

Телефон: 065132217

Факс: 06513 2216

Определен служител: Катя Игнатова – старши експерт "КАО и архив" , съгласно Заповед № РД-10-11/19.02.2020 г.

Необходими документи: Заявление – по образец

Срок за предоставяне на информацията:   14 дни

Начини за заявяване за достъп до обществена информация:

  •  Център за административно обслужване в община Пордим (писмено и устно) 
  •  Електронна поща: obshtina@pordim.bg
  • телефон: 06513 2217