Z6_PPGAHG800955B0QJIUUGJB20T7
Z7_PPGAHG800H0650QJIV1DRN30H2

Местни избори 2019г.

Дата на публикуване: 08.08.2019
Последна актуализация: 23.06.2021

Изборни документи

10.09.2019г. -  Във връзка с провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии, Общинска администрация – гр. Пордим уведомява представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. че консултациите ще се проведат на 12.09.2019г. от 10:00ч. вместо обявената дата – 10.09.2019г.

 

Видео клип относно Местни избори 2019

 

04.10.2019г. - Гласуване с подвижна избирателна кутия

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Община Пордим информира гражданите, че избирателите имат право да подадат Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 12 октомври 2019 година включително/.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия

За избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, е необходимо:

1.  Да подадат заявление.
2.  Копие на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска експертиза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на община Пордим www.pordim.bg /чрез електронен подпис – секция “Електронни услуги” или без електронен подпис – секция “Избори” – “Местни избори  2019 година”/  по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл.36 от Изборния кодекс за гласуване по  настоящ адрес.

По-подробна информация може да се намери на сайта на община Пордим в секция „Местни избори 2019 година“.

За справки: тел. 06513/ 2217.