Z6_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOM654
Z7_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOM632

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 02.06.2022
Последна актуализация: 28.01.2023
Декларация на Кмет на с. Одърне
Дата на публикуване: 02.06.2022

Декларация на Кмет на с. Тотлебен
Дата на публикуване: 02.06.2022

Декларация на Кмет на с. Каменец
Дата на публикуване: 02.06.2022

Декларация на Кмет на с. Вълчитрън
Дата на публикуване: 02.06.2022

Декларация на Кмет на с. Згалево
Дата на публикуване: 02.06.2022