Z6_PPGAHG800P72806SP5Q0MBU7L2
Z7_PPGAHG800P72806SP5Q0MBUNA3

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 19.05.2023
Последна актуализация: 19.05.2023
Декларация на Кмет на с. Одърне
Дата на публикуване: 19.05.2023

Декларация на Кмет на с. Тотлебен
Дата на публикуване: 19.05.2023

Декларация на Кмет на с. Каменец
Дата на публикуване: 19.05.2023

Декларация на Кмет на с. Вълчитрън
Дата на публикуване: 19.05.2023

Декларация на Кмет на с. Згалево
Дата на публикуване: 19.05.2023