Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2021
2. Регистър на общинската собственост
Дата на публикуване: 23.04.2021

5. Регистър на храмовете
Дата на публикуване: 23.04.2021

6. Регистър на военните паметници
Дата на публикуване: 23.04.2021

11. Регистър на обществените поръчки
Дата на публикуване: 23.04.2021

12. Регистър карти за синя зона
Дата на публикуване: 23.04.2021

20. Регистър на културните институти
Дата на публикуване: 23.04.2021

21. Регистър на личните практики
Дата на публикуване: 23.04.2021

25. Регистър на търговските обекти
Дата на публикуване: 23.04.2021

27. Регистър на спортните клубове
Дата на публикуване: 23.04.2021

28. Списък на училищата и детски градини
Дата на публикуване: 23.04.2021