Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет на Община Пордим

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.09.2021

Детелин Радославов Василев

Контакти:

Адрес: ул. “Иван Божинов” № 1

тел. 06513 - 2026

 

Приемен ден:

всяка сряда от 13.00ч. до 16.00 ч.