Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Информация относно публикувано обявление за изработен проект за частично изменение на Oбщия устройствен план на oбщина Пордим

Дата на публикуване: 25.04.2024
Последна актуализация: 26.04.2024

На адрес https://pordim.bg/wps/portal/municipality-pordim/actual/announcements/Obiavlenie%20za%20izraboten%20proekt%20zachastichno%20izmenenie%20na%20OUP е публикувано обявление за изработен проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пордим