Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Информация относно издаване на абонаментни карти за безплатни пътувания по автомобилния транспорт на правоимащи лица в Община Пордим за 2023г.

Дата на публикуване: 16.02.2023
Последна актуализация: 26.06.2023