Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DB4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DB7

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 15.01.2021
Декларация на Кмет на с. Тотлебен
Дата на публикуване: 14.05.2020

Декларация на Кмет на с. Каменец
Дата на публикуване: 14.05.2020

Декларация на Кмет на с. Вълчитрън
Дата на публикуване: 14.05.2020

Декларация на Кмет на с. Одърне
Дата на публикуване: 14.05.2020

Декларация на Кмет на с. Згалево
Дата на публикуване: 14.05.2020